ปี 2557 มีวันหยุดยาว 6 ครั้ง

  1. วันมาฆบูชา 14-16 กุมภาพันธ์ (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)
  2. วันจักรี 5-7 เมษายน (เสาร์-อาทิตย์-จันทร์)
  3. วันสงกรานต์ 12-16 เมษายน (เสาร์-อาทิตย์-จันทร์-อังคาร-พุธ)
  4. วันฉัตรมงคล 3-5 พฤษภาคม (เสาร์-อาทิตย์-จันทร์)
  5. วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 11-14 กรกฎาคม (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์-จันทร์)
  6. วันพ่อ 5-7 ธันวาคม (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

วันหยุดประจำปี 2557

วัน  วันที่  รายละเอียด ราชการ ธนาคาร
พุธ 1 มกราคม 2557 วันขึ้นปีใหม่ วันหยุด วันหยุด
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2557 วันมาฆบูชา วันหยุด วันหยุด
อาทิตย์ 6 เมษายน 2557 วันจักรี
จันทร์ 7 เมษายน 2557 ชดเชย วันจักรี วันหยุด วันหยุด
อาทิตย์ 13 เมษายน 2557 วันสงกรานต์
จันทร์ 14 เมษายน 2557 วันสงกรานต์ วันหยุด วันหยุด
อังคาร 15 เมษายน 2557 วันสงกรานต์ วันหยุด วันหยุด
พุธ 16 เมษายน 2557 ชดเชย วันสงกรานต์ วันหยุด วันหยุด
พฤหัสบดี 1 พฤษภาคม 2557 วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุด
จันทร์ 5 พฤษภาคม 2557 วันฉัตรมงคล วันหยุด วันหยุด
  รอประกาศจากสำนักพระราชวัง วันพืชมงคล วันหยุด
อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 วันวิสาขบูชา วันหยุด วันหยุด
อังคาร 1 กรกฎาคม 2557 วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร วันหยุด
ศุกร์ 11 กรกฎาคม 2557 วันอาสาฬหบูชา วันหยุด วันหยุด
เสาร์ 12 กรกฎาคม 2557 วันเข้าพรรษา
จันทร์ 14 กรกฎาคม 2557 ชดเชย วันเข้าพรรษา วันหยุด
อังคาร 12 สิงหาคม 2557 วันแม่ วันหยุด วันหยุด
พฤหัสบดี 23 ตุลาคม 2557 วันปิยมหาราช วันหยุด วันหยุด
ศุกร์ 5 ธันวาคม 2557 วันชาติ / วันพ่อ วันหยุด วันหยุด
พุธ 10 ธันวาคม 2557 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ วันหยุด วันหยุด
พุธ 31 ธันวาคม 2557 วันสิ้นปี วันหยุด วันหยุด

วันสำคัญปี 2557

มกราคม 2557
1 มกราคม 2557 วันขึ้นปีใหม่
11 มกราคม 2557 วันเด็ก
13 มกราคม 2557 วันการบินแห่งชาติ
14 มกราคม 2557 วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
16 มกราคม 2557 วันครู
17 มกราคม 2557 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช / วันโคนมแห่งชาติ
18 มกราคม 2557 วันยุทธหัตถี / วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช /
วันกองทัพไทย>
31 มกราคม 2557 วันตรุษจีน
กุมภาพันธ์ 2557
2 กุมภาพันธ์ 2557 วันนักประดิษฐ์ /วันเกษตรแห่งชาติ
3 กุมภาพันธ์ 2557 วันทหารผ่านศึก
10 กุมภาพันธ์ 2557 วันอาสารักษาดินแดน
14 กุมภาพันธ์ 2557 วันวาเลนไทน์ /วันมาฆบูชา
24 กุมภาพันธ์ 2557 วันศิลปินแห่งชาติ
25 กุมภาพันธ์ 2557 วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
26 กุมภาพันธ์ 2557 วันสหกรณ์แห่งชาติ
มีนาคม 2557
5 มีนาคม 2557 วันนักข่าว
8 มีนาคม 2557 วันสตรีสากล
13 มีนาคม 2557 วันช้างไทย
20 มีนาคม 2557 วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
21 มีนาคม 2557 วันกวีนิพนธ์สากล
22 มีนาคม 2557 วันอนุรักษ์น้ำโลก
27 มีนาคม 2557 วันกองทัพอากาศ
31 มีนาคม 2557 วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมษายน 2557
1 เมษายน 2557 วันออมสินของไทย / วันข้าราชการพลเรือน
2 เมษายน 2557 วันอนุรักษ์มรดกไทย
6 เมษายน 2557 วันจักรี
7 เมษายน 2557 วันอนามัยโลก
13 เมษายน 2557 วันสงกรานต์ / วันผู้สูงอายุแห่งชาติ / วันประมงแห่งชาติ
14 เมษายน 2557 วันสงกรานต์ / วันครอบครัวไทย
15 เมษายน 2557 วันสงกรานต์
22 เมษายน 2557 วันคุ้มครองโลก
25 เมษายน 2557 วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวร
พฤษภาคม 2557
1 พฤษภาคม 2557 วันแรงงานแห่งชาติ
5 พฤษภาคม 2557 วันฉัตรมงคล
รอประกาศจากสำนักพระราชวัง วันพืชมงคล
8 พฤษภาคม 2557 วันกาชาดสากล
12 พฤษภาคม 2557 วันพยาบาลสากล
13 พฤษภาคม 2557 วันวิสาขบูชา>
31 พฤษภาคม 2557 วันงดสูบบุหรี่โลก
มิถุนายน 2557
5 มิถุนายน 2557 วันสิ่งแวดล้อมโลก
8 มิถุนายน 2557 วันมหาสมุทรโลก หรือวันทะเลโลก
9 มิถุนายน 2557 วันอานันทมหิดล
24 มิถุนายน 2557 วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
26 มิถุนายน 2557 วันสุนทรภู่ / วันต่อต้านยาเสพติด
กรกฎาคม 2557
1 กรกฎาคม 2557 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ / วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร
11 กรกฎาคม 2557 วันอาสาฬหบูชา
12 กรกฎาคม 2557 วันเข้าพรรษา
29 กรกฎาคม 2557 วันภาษาไทยแห่งชาติ
สิงหาคม 2557
4 สิงหาคม 2557 วันสื่อสารแห่งชาติ
7 สิงหาคม 2557 วันรพี
10 สิงหาคม 2557 วันสารทจีน
12 สิงหาคม 2557 วันแม่แห่งชาติ
18 สิงหาคม 2557 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กันยายน 2557
1 กันยายน 2557 วันสืบ นาคะเสถียร
15 กันยายน 2557 วันศิลป์ พีระศรี
16 กันยายน 2557 วันโอโซนโลก
19 กันยายน 2557 วันพิพิธภัณฑ์ไทย
20 กันยายน 2557 วันเยาวชนแห่งชาติ / วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
24 กันยายน 2557 วันมหิดล
ตุลาคม 2557
8 ตุลาคม 2557 วันออกพรรษา
13 ตุลาคม 2557 วันตำรวจ
14 ตุลาคม 2557 วันประชาธิปไตย
19 ตุลาคม 2557 วันเทคโนโลยีของไทย
21 ตุลาคม 2557 วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ / วันพยาบาลแห่งชาติ / วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ / วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
23 ตุลาคม 2557 วันปิยมหาราช
24 ตุลาคม 2557 วันสหประชาชาติ
31 ตุลาคม 2557 วันออมแห่งชาติ
พฤศจิกายน 2557
6 พฤศจิกายน 2557 วันลอยกระทง
8 พฤศจิกายน 2557 วันคนพิการแห่งชาติ
14 พฤศจิกายน 2557 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
20 พฤศจิกายน 2557 วันกองทัพเรือ
25 พฤศจิกายน 2557 วันวชิราวุธ / วันประถมศึกษาแห่งชาติ
27 พฤศจิกายน 2557 วันสาธารณสุขแห่งชาติ
ธันวาคม 2557
1 ธันวาคม 2557 วันเอดส์โลก / วันดำรงราชานุภาพ
3 ธันวาคม 2557 วันคนพิการสากล
4 ธันวาคม 2557 วันสิ่งแวดล้อมไทย
5 ธันวาคม 2557 วันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ
10 ธันวาคม 2557 วันรัฐธรรมนูญ
16 ธันวาคม 2557 วันกีฬาแห่งชาติ
26 ธันวาคม 2557 วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
28 ธันวาคม 2557 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
31 ธันวาคม 2557 วันสิ้นปี